ABOUT – ELEARNING SOS

Dear All,

ELEARNING-SOS.COM là một thư viện điện tử có quy mô lớn so với Việt Nam với khoảng hơn 100.000 eBooks tiếng Việt, hơn 2 triệu eBooks tiếng Anh, Pháp, Đức, Hàn, Nhật và nhiều loại Tạp Chí điện tử trên tất cả các lãnh vực.
Ngoài ra còn có số lượng Videos trong mục eLearning, tập học các khóa học bằng videos chất lượng cao (~100Tb) chủ yếu về Lập trình, Skills, Science được mua trực tiếp từ Udemy, Lynda, Udacity, etc.

eBooks được giới thiệu tóm lược cùng với hình ảnh bìa cũng như thông tin về nxb những cuốn tiếng Việt, sách ngoại văn, etc cho phép bạn tiếp cận và biết được sự tồn tại của tài liệu để thuận lợi cho việc tra cứu và tìm mua sách giấy. Nếu như bạn cần sở hữu tài liệu dưới dạng PDF, MOBI, EPUB có thể liên hệ với Ban Quản Trị để biết thêm chi tiết.

Đây là một dự án được thực hiện từ năm 2015 bởi các bạn trẻ người Việt ở hải ngoại và Việt Nam. Rất nhiều tài liệu được scan và số hóa từ tủ sách cá nhân của các bạn và từ tất cả thư viện tại Việt Nam và thế giới.

Trân Trọng

Đăng ký nhận tin

Follow us

Thông tin hỗ trợ

(Phiên bản thử nghiệm - Version 1.0.1)