Kết cấu bê tông cốt thép. Phần 2 Kết cấu công trình – Trần Thị Nguyên Hảo – ELEARNING SOS
Xem EBOOKS online cùng ELEARNING SOS

Kết cấu bê tông cốt thép. Phần 2 Kết cấu công trình

Mã sách: 000000000014484
Đánh giá: (0)
Viết đánh giá - 0 người đã tải
Câu hỏi thường gặp?
Download: Updating
Định dạng: PDF

Giáo trình “Kết cấu Bê tông Cốt thép – Phần 2” được viết ra trên cơ sở đề cương hệ tín chỉ của môn học “ Kết cấu Bê tông Cốt thép 2 ” của trường Đại học Kiến Trúc – Thành phố Hồ Chí Minh. Trong tài liệu này, trình bày những vấn đề về các quy trình tính toán, thiết kế các bộ phận kết cấu công trình bằng bê tông cốt thép. 

Giáo trình được dùng làm tài liệu học tập cho sinh viên các ngành xây dựng  được lưu hành nội bộ, trang bị cho sinh viên những kiến thức chuyên ngành thực hành kỹ thuật xây dựng để có thể phân tích, áp dụng vào lĩnh vực tính toán, thiết kế các bộ phận kết cấu công trình như kết cấu khung, móng, cầu thang, bể chứa tường chắn bê tông cốt thép hoặc có thể làm tài liệu tham khảo cho các kỹ sư thiết kế kết cấu bê tông cốt thép theo tiêu chuẩn hiện hành.

Trong quá trình viết giáo trình này, nhóm tác giả có tham khảo tài liệu về kết cấu bê tông cốt thép của các tác giả trước nhằm kế thừa kiến thức đã có và bổ sung, cập nhật các nguyên lý tính toán mới để phục vụ bạn đọc.

Lời nói đầu 3
Chương 1: Kết cấu khung bê tông cốt thép
1.1. Khái niệm chung 7
1.1.1. Khái niệm về các hệ kết cấu chịu lực của nhà 7
1.1.2. Định nghĩa nhà cao tầng và phân loại 10
1.1.3. Khái niệm về tâm hình học, tâm khối lượng và tâm cứng của nhà 10
1.1.4. Khe biến dạng 12
1.2. Khung bê tông cốt thép toàn khối 16
1.2.1. Hệ chịu lực khung 16
1.2.2. Sơ bộ kích thước tiết diện 21
1.2.3. Xác định tải trọng 22
1.2.4. Các trường hợp tải nhập vào mô hình tính khung 26
1.2.5. Tính toán nội lực với từng trường hợp tải trọng, tổ hợp nội lực 27
1.2.6. Thiết kế cốt thép cột, cốt thép dầm khung 29
1.2.7. Phần đọc thêm: Thiết kế thép vách 30
1.2.8. Kiểm tra các điều kiện sử dụng 36
1.2.9. Quy định cấu tạo thép nút khung 37
1.3. Khung bê tông cốt thép lắp ghép 44
1.3.1. Sơ đồ khung lắp ghép và toàn khối – lắp ghép 44
1.3.2. Cấu tạo mối nối khung lắp ghép và nửa lắp ghép 47
Tài liệu tham khảo 50
Chương 2: Kết cấu móng bê tông cốt thép
2.1. Khái niệm chung 51
2.1.1. Các loại móng và phạm vi áp dụng 51
2.1.2. Chọn tổ hợp nội lực tính toán và thiết kế móng 55
2.1.3. Mô hình nền dưới các kết cấu móng BTCT 55
2.1.4. Các phương pháp tính nền móng 57
2.2. Các phương pháp thực hành xác định hệ số nền 60
2.2.1. Mô hình nền Winkler 60
2.2.2. Các phương pháp thực hành xác định hệ số nền 62
2.2.3. Độ cứng lò xo khi dùng phần mềm tính toán nội lực móng 63
2.3. Kiểm tra xuyên thủng 68
2.3.1. Nén thủng tự do 68
2.3.2. Hiện tượng nén thủng không hoàn toàn 69
2.3.3. Hiện tượng nén thủng hạn chế 69
2.4. Tính toán cốt thép cho móng 70
2.4.1. Móng nông 70
2.4.2. Đài móng cọc 71
2.5. Hệ giằng móng 75
Tài liệu tham khảo 78
Chương 3: Kết cấu tường chắn
3.1. Khái quát 79
3.1.1. Phân loại tường chắn 79
3.1.2. Một số dạng tường chắn bê tông cốt thép chịu nén uốn 80
3.1.3. Xác định sơ bộ các kích thước chính của tường chắn bê tông cốt thép 81
3.1.4. Các yêu cầu trong thiết kế tường chắn bê tông cốt thép 82
3.2. Tải trọng tác dụng 83
3.2.1. Tổng quát 83
3.2.2. Tính toán áp lực đất lên tường chắn 83
3.3. Kiểm tra ổn định 87
3.3.1. Ổn định lật 87
3.3.2. Ổn định trượt 90
3.3.3. Ổn định nền 90
3.3.4. Một số biện pháp tăng khả năng ổn định cho tường chắn 91
3.4. Tính toán các bộ phận của tường chắn không sườn 91
3.5. Tính toán các bộ phận của tường chắn có sườn 93
3.6. Tường tầng hầm 96
3.7. Ví dụ tính toán 98
3.8. Câu hỏi ôn tập 106
Tài liệu tham khảo 107
Chương 4: Kết cấu bể chứa
4.1. Khái niệm chung và phân loại 108
4.1.1. Khái niệm chung 108
4.1.2. Yêu cầu thiết kế 109
4.2. Tải trọng tác dụng 109
4.3. Tính toán kết cấu bể chứa hình chữ nhật 110
4.3.1. Cấu tạo chung 110
4.3.2. Tải trọng tác dụng 111
4.3.3. Tính toán các bộ phận bể chứa hình chữ nhật 112
4.4. Thiết kế bể chứa hình trụ tròn 116
4.4.1. Tính toán bể chứa ngầm 117
4.4.2. Tính toán và cấu tạo cốt thép 119
4.5. Thiết kế bể chứa ngầm hình chữ nhật 120
4.5.1. Tải trọng tác động 121
4.5.2. Tính toán các bộ phận bể 121
4.5.3. Kiểm tra đẩy nổi bể ngầm 124
Tài liệu tham khảo 131
Chương 5: Kết cấu cầu thang
5.1. Khái niệm chung 132
5.2. Các loại cầu thang 132
5.3. Tải trọng tác dụng 134
5.4. Tính toán bản thang 135
5.5. Tính dầm thang 138
5.6. Cấu tạo thép cầu thang 138
Tài liệu tham khảo 143
Phụ lục 144

Đăng ký nhận tin

Follow us

Thông tin hỗ trợ

(Phiên bản thử nghiệm - Version 1.0.1)