Bảo trì công trình xây dựng – Nguyễn Ngọc Thắng – ELEARNING SOS
Xem EBOOKS online cùng ELEARNING SOS

Bảo trì công trình xây dựng

Mã sách: 000000000014485
Đánh giá: (0)
Viết đánh giá - 0 người đã tải
Câu hỏi thường gặp?
Download: Updating
Định dạng: PDF

Bảo trì công trình xây dựng – Nguyễn Ngọc Thắng

Chúng ta luôn mong muốn tạo ra và duy trì các công trình xây dựng một cách an toàn, chắc chắn và thân thiện với môi trường. Với phương châm phòng bệnh hơn chữa bệnh, các chủ công trình xây dựng được khuyên rằng phải thực hiện công việc bảo trì cho các công trình của họ và đây cũng là trách nhiệm họ phải thực hiện theo quy định của pháp luật. Luật Xây dựng 2014 đã quy định: Công trình, hạng mục công trình xây dựng khi đưa vào khai thác, sử dụng phải được bảo trì; Quy trình bảo trì phải được chủ đầu tư tổ chức lập và phê duyệt trước khi đưa hạng mục công trình, công trình xây dựng vào khai thác, sử dụng.

Bảo trì nhằm mục đích duy trì sự làm việc bình thường theo đúng thiết kế và kéo dài tuổi thọ công trình, đồng thời góp phần giảm chi phí thay thế, sửa chữa công trình. Bảo trì còn để hạn chế sự suy giảm tài sản vật chất theo yêu cầu của bên cho vay tài chính đầu tư ban đầu hoặc các đơn vị bảo hiểm công trình. Mặc dù hiện nay quy mô các công trình ngày càng lớn và việc bảo trì ngày càng cấp thiết, nhưng việc nghiên cứu và đưa vào giảng dạy nội dung này chưa được các trường đại học quan tâm đúng mức, việc đưa nội dung này vào giảng dạy sẽ giúp Trường Đại học Thủy lợi đi trước đón đầu và đáp ứng nhu cầu phát triển của xã hội.

Cuốn sách này được sử dụng làm tài liệu giảng dạy chính thức cho môn học “Bảo trì công trình” hệ cao học ngành Kỹ thuật xây dựng và làm tài liệu tham khảo cho các môn học liên quan tới kỹ thuật công trình, đặc biệt là ngành Kỹ thuật xây dựng của Trường Đại học Thủy lợi. Bên cạnh đó, cuốn sách cũng là nguồn tài liệu tham khảo hữu ích cho khối ngành công trình nói riêng và cho các kỹ sư, cán bộ kỹ thuật trong ngành xây dựng nói chung.

Mở đầu 3
Chương 1. Tổng quan về công tác bảo trì công trình xây dựng
1.1. Bảo trì và tuổi thọ công trình xây dựng 5
1.1.1. Khái niệm về bảo trì công trình xây dựng 5
1.1.2. Bảo trì và tuổi thọ công trình 7
1.2. Các phương pháp và hình thức thực hiện bảo trì công trình xây dựng 14
1.2.1. Bảo trì đột xuất 14
1.2.2. Bảo trì theo kế hoạch (bảo trì phòng ngừa) 15
1.2.3. Bảo trì hiệu chỉnh 16
1.2.4. Bảo trì tin cậy 17
1.3. Kinh phí bảo trì và cơ sở vật chất phục vụ bảo trì 22
1.3.1. Kinh phí bảo trì 22
1.3.2. Hồ sơ phục vụ công tác bảo trì 23
1.3.3. Thiết bị phục vụ công tác bảo trì 24
1.3.4. Nhân lực phục vụ công tác bảo trì 25
Chương 2. Cơ sở pháp lý và khoa học của công tác
                  bảo trì công trình xây dựng ở Việt Nam
2.1. Cơ sở pháp lý công tác bảo trì công trình xây dựng 26
2.1.1. Luật Xây dựng số 50/2014/QH13 26
2.1.2. Luật Nhà ở số 65/2014/QH13 27
2.1.3. Nghị định số 46/2015/NĐ-CP về công tác bảo trì
công trình xây dựng 27
2.1.4. Các thông tư liên quan của Bộ Xây dựng 27
2.1.5. Tiêu chuẩn quốc gia TCVN 9343:2012, Kết cấu bê tông
và bê tông cốt thép – Hướng dẫn công tác bảo trì 28
2.1.6. Một số lưu ý chính của quy định pháp luật
về bảo trì công trình xây dựng 28
2.2. Cơ sở khoa học công tác bảo trì công trình xây dựng 35
2.2.1. Những khái niệm cơ bản của công tác bảo trì công trình xây dựng 35
2.2.2. Vòng đời của công trình và vấn đề bảo trì 39
Chương 3. Lập quy trình bảo trì công trình xây dựng
3.1. Các công việc cần thiết để lập quy trình bảo trì công trình xây dựng 46
3.1.1. Thu thập tài liệu 47
3.1.2. Khảo sát thực tế 48
3.1.3. Lập quy trình bảo trì công trình 48
3.1.4. Kế hoạch bảo trì công trình xây dựng 49
3.1.5. Thực hiện bảo trì công trình xây dựng 50
3.2. Hướng dẫn bảo trì kết cấu bê tông cốt thép theo TCVN 9343:2012 51
3.2.1. Những vấn đề cơ bản của công tác bảo trì 51
3.2.2. Những quy định về công tác kiểm tra kết cấu
trong công tác bảo trì công trình 58
3.2.3. Một số hướng dẫn công tác sửa chữa kết cấu
trong bê tông cốt thép 67
3.3. Ví dụ lập quy trình bảo trì cho công trình chung cư 104
3.3.1. Hướng dẫn chung trong bảo trì tòa nhà 105
3.3.2. Quy trình bảo trì tòa nhà 108
3.3.3. Các phụ lục đi kèm 138
Chương 4. Quản lý chất lượng công tác bảo trì công trình xây dựng
4.1. Quy định pháp lý về quản lý chất lượng công tác
bảo trì công trình xây dựng 141
4.1.1. Quản lý chất lượng công tác bảo trì công trình xây dựng 141
4.1.2. Chi phí bảo trì công trình xây dựng 142
4.1.3. Đánh giá an toàn chịu lực và an toàn vận hành công trình
trong quá trình khai thác, sử dụng 144
4.1.4. Xử lý đối với công trình có dấu hiệu nguy hiểm,
không đảm bảo an toàn cho khai thác, sử dụng. 145
4.1.5. Xử lý đối với công trình hết thời hạn sử dụng
có nhu cầu sử dụng tiếp 147
4.2. Quản lý công tác bảo trì nhà cao tầng ở Việt Nam 148
4.2.1. Công nghệ quản lý tòa nhà 148
4.2.2. Quản lý quy trình, tiến độ và chất lượng và hồ sơ bảo trì 156
4.2.3. Đánh giá công tác bảo trì 163
4.3. Kết luận về công tác bảo trì nhà cao tầng ở Việt Nam 165
4.3.1. Tổng hợp cơ sở thực tế công tác bảo trì nhà cao tầng 165
4.3.2. Làm rõ cơ sở lý thuyết và khoa học về bảo trì nhà cao tầng 165
4.3.3. Các bước chính công tác bảo trì nhà cao tầng tại Việt Nam 167
4.3.4. Các giải pháp tổ chức thực hiện
và quản lý bảo trì nhà cao tầng ở Việt Nam 168
Tài liệu tham khảo 169

Đăng ký nhận tin

Follow us

Thông tin hỗ trợ

(Phiên bản thử nghiệm - Version 1.0.1)