Mathematics for Computer Scientists 2021 – Gareth J. Janacek – ELEARNING SOS
Xem EBOOKS online cùng ELEARNING SOS

Mathematics for Computer Scientists 2021

Mã sách: 000000000013956
Đánh giá: (0)
Viết đánh giá - 0 người đã tải
Tác giả: Gareth J. Janacek
Câu hỏi thường gặp?
Download: Updating
Định dạng: ePub
Mathematics for Computer Scientists
by Gareth J. Janacek and Mark Lemmon Close

The aim of this book is to present some the basic mathematics that is needed by
computer scientists. The reader is not expected to be a mathematician and we
hope will find what follows useful.

 

Đăng ký nhận tin

Follow us

Thông tin hỗ trợ

(Phiên bản thử nghiệm - Version 1.0.1)