Lua Programming: Syntax, Concepts, and Examples – 3nd Edition – Alexander Aronowitz – ELEARNING SOS
Xem EBOOKS online cùng ELEARNING SOS

Lua Programming: Syntax, Concepts, and Examples – 3nd Edition

Mã sách: 000000000013957
Đánh giá: (0)
Viết đánh giá - 0 người đã tải
Tác giả: Alexander Aronowitz
Câu hỏi thường gặp?
Download: Updating
Định dạng: ePub
Lua Programming: Syntax, Concepts, and Examples – 3nd Edition
by Alexander Aronowitz

The basic purpose of Lua’s development was the creation of an embeddable lightweight scripting language that can be used in a variety of programming activities, such as web applications, image processing, and games.

Đăng ký nhận tin

Follow us

Thông tin hỗ trợ

(Phiên bản thử nghiệm - Version 1.0.1)