ASP.NET Core 5 and React – Second Edition – Carl Rippon – ELEARNING SOS
Xem EBOOKS online cùng ELEARNING SOS

ASP.NET Core 5 and React – Second Edition

Mã sách: 000000000013909
Đánh giá: (0)
Viết đánh giá - 0 người đã tải
Tác giả: Carl Rippon
Câu hỏi thường gặp?
Download: Updating
Định dạng: ePub
ASP.NET Core 5 and React – Second Edition:
Modern full-stack web development using .NET 5, React 17, and TypeScript 4
by Carl Rippon

Microsoft’s .NET framework is a robust server-side framework, now even more powerful thanks to the recent unification of the Microsoft ecosystem with the .NET 5 framework. This updated second edition addresses these changes in the .NET framework and the latest release of React.

Đăng ký nhận tin

Follow us

Thông tin hỗ trợ

(Phiên bản thử nghiệm - Version 1.0.1)