Artificial Intelligence With Python: Learn to create intelligences artificially (Python Programming) – Rahul Mula – ELEARNING SOS
Xem EBOOKS online cùng ELEARNING SOS

Artificial Intelligence With Python: Learn to create intelligences artificially (Python Programming)

Mã sách: 000000000013873
Đánh giá: (0)
Viết đánh giá - 0 người đã tải
Tác giả: Rahul Mula
Câu hỏi thường gặp?
Download: Updating
Định dạng: PDF
Artificial Intelligence With Python: Learn to create intelligences artificially (Python Programming)
by Rahul Mula

Everyone in a while you must have used the voice search but have you wondered how does the devices understand human language and shows you search results based on that?

Đăng ký nhận tin

Follow us

Thông tin hỗ trợ

(Phiên bản thử nghiệm - Version 1.0.1)