Tiếng Việt – Vietnamese For Beginners 2 – Phan Van Giuong – ELEARNING SOS
Xem EBOOKS online cùng ELEARNING SOS

Tiếng Việt – Vietnamese For Beginners 2

Mã sách: 000000000013498
Đánh giá: (0)
Viết đánh giá - 0 người đã tải
Tác giả: Phan Van Giuong
Câu hỏi thường gặp?
Download: Updating
Định dạng: PDF

Đây là cuốn giáo trình tiếng Việt dành cho người nước ngoài, là tập 2 trong bộ sách gồm có 4 tập.
This language program is ideal for people who have no Vietnamese language background and would like to learn the basics of the language and its usage. It aims to develop students’ communicative competence, allowing them to communicate in Vietnamese in a variety of situations. The program is structured so that students will develop a posititve learning attitude and also learn about Vietnamese culture, traditions and customs.
The lessons are designed to equip students with the strategies and skills required to make the learning process efficient and enjoyable, thus helping students communicate in Vietnamese with confidence.

Tiếng Việt – Vietnamese For Beginners 2
NXB Văn Hóa Văn Nghệ 2011
Tác giả: Phan Văn Giưỡng
Số trang: 162
Kiểu file: PDF
Ngôn ngữ: Tiếng Anh

Đăng ký nhận tin

Follow us

Thông tin hỗ trợ

(Phiên bản thử nghiệm - Version 1.0.1)