Tiếng Việt Cho Du Lịch – Mai Ngọc Chừ – ELEARNING SOS
Xem EBOOKS online cùng ELEARNING SOS

Tiếng Việt Cho Du Lịch

Mã sách: 000000000013509
Đánh giá: (0)
Viết đánh giá - 3 người đã tải
Tác giả: Mai Ngọc Chừ
Câu hỏi thường gặp?
Download: Miễn Phí
Định dạng: PDF
• Tiếng Việt Cho Du Lịch
• NXB Thế Giới 2010
• Tác giả: Mai Ngọc Chừ
• Số trang: 248
• Kiểu file: PDF
• Ngôn ngữ: Tiếng Việt, Tiếng Anh

Cuốn sách này gồm 2 phần:
Phần 1: Tiếng Việt cho người du lịch;
Phần 2: Những thông tin cần thiết cho người du lịch
Phần 1 thực chất là Hội thoại Việt – Anh. Phần 2 chủ yếu cung cấp thông tin vì vậy chỉ được viết bằng tiếng Anh. Tuy nhiên nhằm giúp bạn làm quen với phong cách viết văn bản bằng tiếng Việt, phần Vietnam in brief (Khái quát về Việt Nam) đã được dịch ra tiếng Việt.

Đăng ký nhận tin

Follow us

Thông tin hỗ trợ

(Phiên bản thử nghiệm - Version 1.0.1)