Azure Storage, Streaming, and Batch Analytics – Richard Nuckolls – ELEARNING SOS
Xem EBOOKS online cùng ELEARNING SOS

Azure Storage, Streaming, and Batch Analytics

Mã sách: 000000000012632
Đánh giá: (0)
Viết đánh giá - 0 người đã tải
Tác giả: Richard Nuckolls
Câu hỏi thường gặp?
Download: Updating
Định dạng: PDF
Azure Storage, Streaming, and Batch Analytics: A guide for data engineers
by Richard Nuckolls

Readers should be comfortable with RDBMS systems like SQL Server and scripting using a language like PowerShell, Bash, or Python. Book examples use PowerShell and C#.

Đăng ký nhận tin

Follow us

Thông tin hỗ trợ

(Phiên bản thử nghiệm - Version 1.0.1)