TCVN 9386 – 2012 Thiết kế công trình chịu động đất – NXB Xây dựng – ELEARNING SOS
Xem EBOOKS online cùng ELEARNING SOS

TCVN 9386 – 2012 Thiết kế công trình chịu động đất

Mã sách: 000000000014482
Đánh giá: (0)
Viết đánh giá - 0 người đã tải
Tác giả: NXB Xây dựng
Câu hỏi thường gặp?
Download: Updating
Định dạng: PDF
  NXB: Nhà Xuất Bản Xây Dựng
  Người dịch:NXB Xây dựng
  Kích thước bìa:20,5 x 29,7 cm
  Năm XB:2020
  Ngôn ngữ: Tiếng Việt

  TCVN 9386:2012 được chuyển đổi từ TCXDVN 375:2006 thành Tiêu chuẩn Quốc gia theo quy định tại khoản 1 Điều 69 của Luật Tiêu chuẩn và Quy chuẩn kỹ thuật và điểm b khoản 2 Điều 7 Nghị định số 127/2007/NĐ-CP ngày 1/8/2007 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Tiêu chuẩn và Quy chuẩn kỹ thuật.

  TCVN 9386:2012 do Viện Khoa học Công nghệ Xây dựng – Bộ Xây  dựng biên soạn, Bộ  Xây dựng đề  nghị, Tổng cục  Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng thẩm định, Bộ Khoa học và Công nghệ công bố.

  Lời nói đầu 5
  Lời giới thiệu 7
  Phần 1: Quy định chung, tác động động đất và quy định đối với kết cấu nhà
  1. Tổng quát 9
  2. Yêu cầu về tính năng và các tiêu chí cần tuân theo 33
  3. Điều kiện nền đất và tác động động đất 37
  4. Thiết kế nhà 46
  5. Những quy định cụ thể cho kết cấu bê tông 74
  6. Những quy định cụ thể cho kết cấu thép 127
  7. Những quy định cụ thể cho kết cấu liên hợp thép – bê tông 147
  8. Những quy định cụ thể cho kết cấu gỗ 170
  9. Những quy định cụ thể cho kết cấu xây 175
  10. Cách chấn đáy 182
  Phụ lục A (Tham khảo) Phổ phản ứng chuyển vị đàn hồi 192
  Phụ lục B (Tham khảo) Xác định chuyển vị mục tiêu đối với phân tích tĩnh phi tuyến (đẩy dần) 193
  Phụ lục C (Quy định) Thiết kế bản của dầm liên hợp thép – bê tông tại liên kết dầm – cột trong
  khung chịu mômen 196
  Phụ lục D (Tham khảo) Các ký hiệu 204
  Phụ lục E (Quy định) Mức độ và hệ số tầm quan trọng 207
  Phụ lục F (Quy định) Phân cấp, phân loại công trình xây dựng 209
  Phụ lục G (Quy định) Bản đồ phân vùng gia tốc nền lãnh thổ Việt Nam 219
  Phụ lục H (Quy định) Bảng phân vùng gia tốc nền theo địa danh hành chính 220
  Phục lục I (Tham khảo) Bảng chuyển đổi từ đỉnh gia tốc nền sang cấp động đất 240
  Phần 2: Nền móng, tường chắn và các vấn đề địa kỹ thuật
  1. Tổng quát 241
  2. Tác động động đất 245
  3. Các tính chất của đất nền 245
  4. Các yêu cầu đối với việc lựa chọn vị trí xây dựng và đất nền 246
  5. Hệ nền móng 252
  6. Tương tác giữa đất và kết cấu 257
  7. Kết cấu tường chắn 257
  Phụ lục A (Tham khảo) Các hệ số khuếch đại địa hình 262
  Phụ lục B (Quy định) Các biểu đồ thực nghiệm để phân tích hóa lỏng đơn giản hóa 263
  Phụ lục C (Quy định) Các độ cứng tĩnh đầu cọc 265
  Phụ lục D (Tham khảo) Tương tác động lực giữa đất và kết cấu (SSI). Các hiệu ứng chung
  và tầm quan trọng 266
  Phụ lục E (Quy định) Phương pháp phân tích đơn giản hóa đối với kết cấu tường chắn 267
  Phụ lục F (Tham khảo) Sức chịu tải động đất của móng nông 271

Đăng ký nhận tin

Follow us

Thông tin hỗ trợ

(Phiên bản thử nghiệm - Version 1.0.1)