Tự học đàm thoại tiếng Hoa – Trần Thị Thanh Liêm – ELEARNING SOS
Xem EBOOKS online cùng ELEARNING SOS

Tự học đàm thoại tiếng Hoa

Mã sách: 000000000011579
Đánh giá: (0)
Viết đánh giá - 3 người đã tải
Câu hỏi thường gặp?
Download: Miễn Phí
Định dạng: PDF+MP3

Tác giả CN: Trần Thị Thanh Liêm.
Nhan đề: Tự học đàm thoại tiếng Hoa : Du lịch và thương mại / Trần Thị Thanh Liêm.
Thông tin xuất bản: Hà Nội : Văn hóa – Thông tin, 2012.
Mô tả vật lý: 240 tr. ; 21cm.

Đăng ký nhận tin

Follow us

Thông tin hỗ trợ

(Phiên bản thử nghiệm - Version 1.0.1)